LAMECO Group

Ấn phẩm

Chúng tôi mời các bạn đọc các bài báo về LAMECO được xuất bản trên các tạp chí.


Tiêu đề Nguyên Dịch Báo Ngày
"La cale pelable haute technologie et haute qualité" Article en francais   L'Usine Nouvelle 05 Juin 2014
"Pellen statt Planschleifen"
Vỏ thay vì mài
bài báo bằng tiếng Đức   Messe Daily 11/04/2013
"Toleranzausgleich durch schälbare Metallteile"
Bồi thường khoan dung của bộ phận kim loại peelable
bài báo bằng tiếng Đức   KonstruktionsPraxis 04/2013
"Äußerst anpassbar"
Rất thích ứng
bài báo bằng tiếng Đức   Messe Daily 24/09/2011
"Schicht für Schicht"
Lớp, từng lớp
bài báo bằng tiếng Đức   Messe Daily 07/04/2011
"Ausgleich von Toleranzketten"
Bồi thường các dây chuyền khoan dung
bài báo bằng tiếng Đức   KonstruktionsPraxis 10/2010
"Einfach abziehen"
Đơn giản chỉ cần bóc
bài báo bằng tiếng Đức   Messe Daily 23/04/2010
"Toleranzenausgleich durch Abschälen"
Tự bồi thường lột
bài báo bằng tiếng Đức   Antriebstechnik 04/2010
"Anti-vibration shims"
Các miếng chêm chống rung
Anh Việt Motion System Design 08/2008
"Shims trim weight from Superjumbo jet"
Các miếng chêm làm giảm trọng lượng máy bay trọng tải lớn
Anh Việt Machine Design 21/02/2008
"LAMECO, fabricant de cales pelables, ouvre une filiale en Allemagne"
LAMECO, nhà sản xuất miếng chêm, đang mở một công ty con ở Đức.
Tiếng Pháp   Le Parisien - Economie 27/11/2006
"LAMECO, un leader mondial à Pissaloup"
LAMECO, một công ty hàng đầu thế giới, xây dựng cơ sở mới ở Pissaloup
Tiếng Pháp Việt SQY #44 04-06/2006
"LAMECO prend ses quartiers à Trappes"
LAMECO xây dựng cơ sở mới ở Trappes
Tiếng Pháp Anh Le Parisien - Economie 2005