LAMECO Group

Danh mục tải về

LAMECO Catalog

Tất cả các file dưới đây đều ở dạng "PDF" .

Nếu bạn cần tải về và in tài liệu về các sản phẩm của chúng tôi, bạn phải cài đặt Adobe® Reader®. Xin vui lòng bấm vào hình ảnh gần đó trên trang web của Adobe® để tải phần mềm Adobe® Reader®, xin cảm ơn.

Sau đó bạn bấm vào các hình ảnh hoặc đường link phía dưới và chọn "save target as…" để tải về các thông tin mà bạn quan tâm..

Nếu bạn muốn tải về toàn bộ tài liệu, nhấn vào đây.

Thông tin chung về các miếng chêm dán tách lớp

Nguyên lý của miếng chêm dán tách lớp = Sử dụng & Các ưu điểm Làm thể nào để lựa chọn vật liệu dán tách lớp phù hợp? Vật liệu, Độ dày & Trọng lượng Chất lượng & Kiểm tra chất lượng Tiêu chuẩn LAMECO

Thông tin về các miếng chêm dán tách lớp đã được cấp bằng sáng chế

  • DUOPEEL® - đã đăng ký thương hiệu, Pháp: Bằng sáng chế số: FR 2 944 990 B1, Châu Âu: Bằng sáng chế đang chờ.
  • INTERCOMPOSITE® - đã đăng ký thương hiệu, Pháp: Bằng sáng chế số: FR 2 572 411 B1.
  • INSTANT-PEEL® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế đang chờ, Gia nả đại: Bằng sáng chế đang chờ, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế số: US 9,381,725 B2.
  • Qar.X DATA-SHIM® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 615 764 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 522 861 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế đang chờ.
  • X.FIBER® - đã đăng ký thương hiệu, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 444 094 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 464 337 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế số: Bằng sáng chế số: US 8,518,839 B2.