LAMECO Group

Miếng chêm tách lớp có bộ nhớ cài sẵn

Miếng chêm dán tách lớp Qar.X DATA-SHIM®

Danh mục tải về  LAMECO là công ty đầu tiên kết hợp thiết bị nhận dạng điện tử bên trong với miếng chêm dán tách lớp để có thể liên lạc được.
Nguyên lý: Một con chíp được chèn vào giữa các lớp chêm. Tiếp theo, con chíp này được được mã hóa cách nhận dạng miếng chêm.. Sau đó, thông tin có trong con chíp có thể được giải mã bởi một đầu đọc cầm tay.

Ưu điểm

Các ưu điểm của miếng chêm dán tách lớp Qar.X DATA-SHIM®

Bảo mật

  • Thiết bị nhận dạng điện tử không thể ghi được: vì vậy, thông tin về Qar.X DATA-SHIM® sẽ không thể bị sai lệch.
  • Về mặt vật lý, loại chêm này là bất khả xâm phạm: các nỗ lực để tách nó ra sẽ dẫn tới việc tự phá hủy.
  • Nó giải quyết được vấn đề chính đó là những bất tiện của việc dán tem: thông tin về các miếng chêm sẽ biến mất ở các lớp đầu tiên, bởi vì rất có thể sẽ có nhiều lớp được tách ra, vì vậy nguy cơ mất dữ liệu định danh sẽ không thể xảy ra.
  • Thiết bị nhận dạng điện tử bảo đảm tránh va chạm với các con chip khác có trong cùng hệ thống.

Linh hoạt
Thiết bị nhận dạng điện tử có thể đọc từ xa khi:

  • Lắp đặt Qar.X DATA-SHIM®;
  • Thiết bị nằm trong phạm vi đọc được.

Đơn giản
Quá trình lắp ráp và bảo dưỡng trở nên đơn giản hơn. Thực tế, một đầu đọc nói chung có thể xác định được tất cả các miếng chêm Qar.X DATA-SHIM® trong một đơn vị thiết bị. Điều đó đảm bảo rằng:

  • Toàn bộ các miếng chêm dán tách lớp đã được lắp đặt;
  • Mỗi miếng chêm đều được đặt đúng vị trí;
  • Danh sách các chi tiết được sắp xếp chính xác và hoàn chỉnh.

Phổ biến
Thiết bị nhận dạng điện tử không chỉ nâng cao hoạt động của các miếng chêm làm bằng vật liệu composite (INTERCOMPOSITE®, DUOPEEL®, X.FIBER®), mà còn với tất cả các lớp bằng vật liệu kim loại khác.

Khả năng truy tìm nguồn gốc và các tài liệu không giấy
Nếu bạn muốn, ngoài việc xác định các chi tiết, chúng tôi có thể lưu trữ trên con chip toàn bộ các thông tin để truy tìm nguồn gốc. Các tài liệu không cần giấy như Phiếu giao hàng, Báo cáo kiểm tra, Chứng nhận hợp cách, sẽ trở thành hiện thực.
Do đó, các hoạt động lưu trữ, nghiệm thu, kiểm tra được thực hiện dễ dàng hơn và các rủi ro về mất mát tài liệu cũng được ngăn ngừa.

Qar.X DATA-SHIM® - Thương hiệu đã được đăng ký, Châu Âu: Bằng sáng chế số: EP 1 615 764 B1, Gia nả đại: Bằng sáng chế số: CA 2 522 861 C, Hoa Kỷ: Bằng sáng chế đang chờ.