LAMECO Group

Miếng Chêm Ghép

Sử dụng & Thư viện ảnh

Một số ví dụ sử dụng miếng chêm dán tách lớp

Bấm chuột lên ảnh để phóng to ảnh; nháy đúp chuột để thu nhỏ chúng lại.

Thông tin về Miếng chêm dán tách lớp

Qar.X Data-Shim® Miếng chêm dán tách lớp

X.Fiber® Miếng chêm dán tách lớp