LAMECO Group

Tin tức!

INSTANT-PEEL®: Kim loại cũng dễ tách như composite.

INSTANT-PEEL® là loạt sản phẩm được làm bằng kim loại có thể tách được, được thiết kế bởi Daniel GASTEL và đã được cấp bằng sáng chế.

Lần đầu tiên, miếng chêm làm bằng kim loại cũng có thể sử dụng dễ dàng như chêm làm bằng composite.

Ưu điểm: Dễ DANG TACH BOC VA Sử DụNG NHANH CHONG; AN TOAN, KHONG GAY NGUY CƠ TAI NạN; CAC DặC TINH HOA, NHIệT, CƠ VA VậT LÝ HọC CủA KIM LOạI; Khi tách, các lá chêm luôn phẳng và không bị biến dạng trong mọi trường hợp - vì vậy, chúng có thể được sử dụng lại.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập INSTANT-PEEL®

Một loại vật liệu mới có thể tách ra được vừa được công bố: DUOPEEL®.

là một loại vật liệu tách ra được, đã được cấp bằng sáng chế và được tạo nên bởi Yann Gastel. Loại vật liệu dán composite “kép” này cho phép các lớp có thể tách ra được bằng tay một cách dễ dàng. Một trong hai lớp vật liệu sẽ được phủ một màng nhôm rất mỏng làm cho chúng nhìn giống như kim loại.

Điều đó làm cho việc nhận biết các phần có thể tách ra được trên sản phẩm hoàn chỉnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tách ra cho đến khi đạt được độ dày mong muốn của miếng chêm.

Các ưu điểm của DUOPEEL bao gồm: Dễ dàng nhận biết các phần tách ra được, nhẹ, thích ứng với các bề mặt cong, sử dụng nhanh chóng và dễ dàng, an toàn, hiệu quả kinh tế (có thể sử dụng lại các miếng dán sau khi tách ra), các đặc tính tốt về nhiệt học, cơ học và vật lý.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập DUOPEEL®

ISO 9001:2008 & AS 9100 Revision B:2004 - JIS Q 9100:2004 - EN 9100:2003 Các chứng chỉ

Certification ISO 9001 + EN 9100 Bureau Veritas
LAMECO đã đáp ứng các yêu cầu kiểm toán theo tiêu chuẩn ISO 9001 (phiên bản 2008) và được BUREAU VERITAS cấp chứng chỉ AS/EN/JIS Q 9100 về “Phát triển, chế tạo và kinh doanh các miếng chêm dán tách lớp”.

Các chứng chỉ trên là sự công nhận cho quá trình trưởng thành phát triển và hiệu quả của hệ thống quản lý của LAMECO.

Năm 2008, Bidouille đã thành công khi chạy được quãng đường 2.221 km chỉ với 1 lít xăng. Cuộc đua được tổ chức tại Rockingham, Anh và Bidouille đã về vị trí thứ ba.