LAMÉCO Group

AAfpelbare vulplaten met Chip

Qar.X DATA-SHIM® Afpelbare Paselementen of Vulplaten

  LAMÉCO is de eerste fabrikant die een elektronische identificatie toevoegt aan de afpelbare paselementen. Deze kunnen hierdoor "communiceren".
Principe: de chip wordt in de richting van de dikte geïntroduceerd in het paselement. Daarna wordt elke chip gecodeerd: de identificatiegegevens worden geregistreerd. Vervolgens kan deze informatie worden ontcijferd met behulp van een afleespistool.

Voordelen

Voordelen van de afpelbare vulplaten Qar.X DATA-SHIM®

Veiligheid

  • De elektronische identificatie kan niet worden gewijzigd: de informatie verbonden met het paselement Qar.X.DATA-SHIM® kan dus niet worden vervalsd.
  • De chip kan niet worden verwijderd: elke poging tot verwijdering leidt tot vernietiging.
  • Het belangrijkste nadeel van markering met een stempel wordt opgelost: de bovenste vellen zijn niet meer de enige die de paselementen identificeren. Ze kunnen dus probleemloos worden afgepeld, zonder dat de identificatiegegevens verloren kunnen gaan.

Flexibiliteit

De elektronische informatie kan op afstand worden gelezen:

  • wanneer het paselement Qar.X DATA-SHIM® is gemonteerd ;
  • als de montage waarin het paselement zich bevindt functioneert.

Eenvoudiger montage en onderhoud

Met een algemeen afleesapparaat kan de informatie van alle afpelbare paselementen Qar.X DATA-SHIM® in een montage worden afgelezen. Zo kan worden gecontroleerd:

  • of alle afpelbare paselementen zijn gemonteerd ;
  • of elk paselement op de juiste plaats is gemonteerd ;
  • of de onderdelenlijst exact en volledig is.

Universeel

De elektronische identificatie kan niet alleen uw paselementen van composiet Materialen (DUOPEEL®, INTERCOMPOSITE®, X.FIBER®) perfectioneren, maar ook al uw paselementen van metaal.

In de nabije toekomst...

In de toekomst kan, naast de identiteit van het onderdeel, zijn hele traceerbaarheid op de chip worden geregistreerd. Dit maakt immateriële documenten mogelijk, zoals de leveringsbon, het controlerapport en het conformiteitscertificaat. Hierdoor worden de controleoperaties voor de ontvangst en de opslag vergemakkelijkt en wordt elk risico van verlies van documenten voorkomen.

Qar.X DATA-SHIM - Gedeponeerde merken, Europa: octrooi nr. EP 1 615 764 B1, Canada: octrooi nr. CA 2 522 861 C, VS: octrooi aangevraagd.