LAMECO Group

Copyright LAMECO

De teksten, documenten, afbeeldingen in de vorm van pictogrammen en foto’s op deze site en alle andere grafische elementen die op deze site kunnen worden getoond zijn het eigendom van Lameco.De gehele site valt onder Franse en internationale wetgeving inzake de auteursrechten en het intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de afbeeldingen in de vorm van pictogrammen en foto’s.

Behoudens tegengestelde vermelding, wordt ieder persoon hierbij toegestaan een gedeelte van of een volledig bestand of een bijzonder document te raadplegen, te kopiëren, af te drukken en te distribueren op onderstaande voorwaarden:

1. Het document kan uitsluitend worden gebruikt voor informatieve en niet commerciële doeleinden.
2. Iedere kopie van een gedeelte van een document of een volledig document moet deze copyright-bekendmaking bevatten.

U heeft dus in geen geval het recht deze elementen te gebruiken voor commerciële doeleinden. U kunt deze elementen op geen enkele wijze transformeren. U kunt ze evenmin in enigerlei publicatie exploiteren, ongeacht de aard hiervan (elektronisch, geautomatiseerd, gedrukt of geprojecteerd). Indien u één van onze informatiebronnen of illustraties wilt gebruiken, dient u hiervoor noodzakelijkerwijze contact met ons op te nemen, schriftelijk of per mail: .

De toestemming deze documenten te gebruiken is uitsluitend mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de verantwoordelijke personen van Lameco, die u hieromtrent schriftelijk per kerende post of per mail informeren. Aarzel niet contact met ons op te nemen voor aanvullende inlichtingen.

Lameco, Cobra.X, CurvPeel, DuoPeel, Intercomposite, Instant-Peel, PeekPeel, PeelStick, Pymix, X.FIBER, X.Fiber-Carbon, X.Fiber-Glass, Silentline en Qar.X DATA-SHIM zijn geregistreerde merken.
Cobra.X, CurvPeel, DuoPeel, Intercomposite, Instant-Peel, X.FIBER, X.Fiber-Carbon, X.Fiber-Glass en Silentline zijn geoctrooieerde Materialen.
Qar.X DATA-SHIM is een geoctrooieerd product.

 • COBRA.X® - Gedeponeerd handelsmerk, Europa: octrooi aangevraagd, Canada: octrooi aangevraagd, VS: octrooi aangevraagd.
 • CURVPEEL - Gedeponeerd handelsmerk, Frankrijk: octrooi nr. FR 1 355 565 B1, Europa: octrooi aangevraagd, Canada: octrooi aangevraagd, VS: octrooi aangevraagd.
 • DUOPEEL® - Gedeponeerd handelsmerk, Frankrijk: octrooi nr. FR 2 944 990 B1, Europa: octrooi nr. EP 2 248 661 B1.
 • INSTANT-PEEL® - Gedeponeerd handelsmerk, Europa: octrooi nr. EP 2 849 938 B1, Canada: octrooi nr. aangevraagd, VS: octrooi nr. US 9,381,725 B2.
 • INTERCOMPOSITE® - Gedeponeerd handelsmerk, Frankrijk: octrooi nr. FR 2 572 411 B1.
 • PEEKPEEL® - Gedeponeerd handelsmerk.
 • PEELSTICK® - Gedeponeerd handelsmerk.
 • PYMIX® - Gedeponeerd handelsmerk.
 • Qar.X DATA-SHIM - Gedeponeerde merken, Europa: octrooi nr. EP 1 615 764 B1, Canada: octrooi nr. CA 2 522 861 C, VS: octrooi aangevraagd.
 • SILENTLINE - Gedeponeerd handelsmerk, Europa: octrooi nr. EP 0 667 233 B1.
 • X.FIBER® - Gedeponeerd handelsmerk, Europa: octrooi nr. EP 1 444 094 B1, Canada: octrooi nr. CA 2 464 337 C, VS: US 8,518,839 B2.