LAMECO Group

Tiêu chuẩn LAMECO

Tham kháo LS 5256, Miếng chêm dán tách lớp

Laminated shim, Peel shim, Peelable shim or Peel-off shim

Tài liệu hướng dẫn để Tải xuống  Những phần từ 1.1 đến 1.6 giới thiệu đặc điểm kỹ thuật của vật liệu.
đếnàn bộ phần 2 sẽ trình bày tính chất cơ học và vật lý của từng loại vật liệu.
Trong phần cuối, chúng tôi sẽ giới thiệu một công thức để thực hiện các yêu cầu, kế hoạch hoặc các văn bản kỹ thuật theo yêu cầu.

Mô tả sản phẩm Tính chất cơ học và vât lý Các ngành công nghiệp

1.1 Vật liệu
LS1: Nhôm 1200 H19
LS2: Nhôm 5052 H19 / H39
LS18: Nhôm 1050 H18
LS19: Nhôm 1100 H19
LS3: Đồng thau CuZn37, CZ108, C27200, C27700
LS4: Thép không gỉ AISI 302
LS5: Thép không gỉ AISI 304
LS6: Thép không gỉ AISI 304L
LS7: Thép không gỉ AISI 316
LS8: Thép không gỉ AISI 316L
LS9: Thép mềm 1010
LS10: Titan 2TA1
LS11: Titan TA2
LS12: Polymer một màu
LS13: Polymer hai màu
LS15: Sợi cacbon
LS16: Sợi thủy tinh PLUS
LS17: Sợi BCRW
LS20: Polyimide
Đối với đếnàn bộ phạm vi của INSTANT-PEEL® sản phẩm, đặt "IP" ở phía trước của vật liệu cần thiết (ví dụ: IPLS7 cho AISI 316 Thép không gỉ trong INSTANT-PEEL®).
Đối với đếnàn bộ phạm vi của SILENTLINE® sản phẩm, đặt "S" ở phía trước của vật liệu cần thiết (ví dụ: SLS9 cho AISI 1010 thép mềm trong SILENTLINE®).

Chú ý: Có thể làm bằng các vật liệu khác. Vui lòng gửi yêu cầu qua email.

1.2 Loại chêm
A: Tách lớp hoàn đếnàn
B: Tách lớp một nửa (Xem thêm ở phần 1.6 dưới đây)

1.3 Độ dày củA tấm chêm dán tách lớp
1: 0,005 mm / .0002'' (mẫu LS17 đã qua thử nghiệm)
2: 0,01 mm / .0004''
3: 0,012 mm / .0005''
4: 0,019 mm / .0007''
5: 0,023 mm / .0009''
6: 0,025 mm / .001''
7: 0,05 mm / .002''
8: 0,075 mm / .003''
9: 0,1 mm / .004''
10: 0,11 mm / .0043''
11: 0,2 mm / .008''

1.4 Độ dày tổng
X = Độ dày tổng

1.5 Tấm chêm dán tách lớp / Vật liệu

LS1, LS2, LS4, LS6, LS9, LS10, LS11: 7, 8, 9
LS3: 2, 6, 7, 8, 9
LS5: 2, 7, 8, 9
LS7 & LS8: 7
LS12 & LS13: 3, 4, 5, 7, 8, 9 & 11
LS15: 10
LS16: 8 & 9
LS17: 1
LS18: 7,9, 11
LS19: 7, 8
LS20: 8

1.6 Vật liệu (Loại B: phần đặc)

1: Nhôm A5
2: Nhôm 2024T3
3: Thép không gỉ 304L
4: Thép cacbon DC01
5: Titan AB-1
6: Sợi cođếnn / Sợi nhựa phenol

Chú ý: Độ dày của phần không thể tách luôn bằng 1/2 tổng độ dày cả miếng chêm.

2.1 Mật độ
LS1, LS2 & LS18: 2.8
LS3: 8.5
LS4 đến LS8: 8.2
LS9: 7.8
LS10 & LS11: 4.5
LS12 & LS13: 1.395
LS15: 1.05 (10)
LS16: 1.37 (8) & 1.39 (9)
LS17: 1
LS19: 2.71
LS20: 1.42

2.2 Phá vỡ nén giới hạn
LS1 đến LS11 & LS18: 1 900 MPa (Giới hạn vật lý qua máy thử nghiệm: không gãy, vỡ)
LS12 & LS13: 600 MPa
LS15: 1 570 MPa
LS16: 1 900 MPa (Giới hạn vật lý qua máy thử nghiệm: không gãy, vỡ)
LS17: 1 900 MPa (Giới hạn vật lý qua máy thử nghiệm: không gãy, vỡ)

Kết quả thử nghiệm sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

2.3 Độ biến dạng dư
Thông số này sẽ được thông báo khi có yêu cầu qua email.

2.4 Mức chịu nhiệt của keo
LS1 đến LS11 & LS18: 200°C / 392°F
LS12 and LS13: 130°C / 266°F
LS15: 300°C / 572°F
LS16: 370°C / 698°F

2.5 Mức chịu nhiệt tối đa của vật liệu như nêu trong phần 1.1 trên đây
Thông số này sẽ được thông báo khi có yêu cầu qua email.

2.6 Tối thiểu (tiêu cực) chịu nhiệt độ
Thông số này sẽ được thông báo khi có yêu cầu qua email.

2.7 Độ bền của lớp tách
Thông số này sẽ được thông báo khi có yêu cầu qua email.

2.8 Khả năng chịu nước
Thông số này sẽ được thông báo khi có yêu cầu qua email.

 

Ví dụ về công thức:

A/ Không theo tiêu chuẩn: “Thép không gỉ, tổng độ dày 2mm/.08", phần đặc 1mm/.04" + 1mm/.04", phần có thể tách 0.1mm/.004"”

B/ Theo tiêu chuẩn: “LS5, B3, 9, X2”

3. Các ngành công nghiệp

 • Quốc phòng
 • Không gian vũ trụ: Bệ phóng vệ tinh, Vệ tinh
 • Công thức 1
 • Kỹ thuật Y tế
 • Kỹ thuật Dệt
 • Sản xuất máy móc và gia công cơ khí
 • Các loại máy móc chuyên dụng
 • Thiết bị hàng không: Càng máy bay, Sản xuất máy bay, Sản xuất phi cơ, Sản xuất động cơ máy bay, Thân máy bay, Các kết cấu
 • Các thiết bị nghiên cứu khoa học
 • Hệ thống làm lạnh
 • Vv