LAMECO Group

Miếng chêm dán tách lớp

Vật liệu, Độ dày & Trọng lượng

Peelable shim

Danh mục tải về  LAMECO miếng chêm dán tách lớp công nghệ cao đến trong nhiều lựa chọn về vật liệu:

Đồng thau INSTANT-PEEL® Nhôm Polyester mạ kim loại Polyetylen terephthalate Polyimide SILENTLINE® Sợi BCRW Sợi Cacbon Sợi Thủy Tinh Thép không gỉ Thép mềm Titan

 

Tiêu chuẩn / Vật liệu Trọng lượng riêng Độ dày của miếng chêm dán mm / inch
Tiêu chuẩn
TC AISI/SAE
UNS
AFNOR N° EN ISO 0,005
.0002
0,01
.0004
0,012
.0005
0,019
.0007
0,023
.0009
0,025
.001
0,05
.002*
0,075
.003*
0,1
.004
0,11
.0043
0,2
.008
Nhôm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS1 1200
A91200
1200 1200 Al99,0 2,8                
LS2 5052*
A95052
5052 5052 AlMg2,5 2,8                  
LS18 1050
A91050
1050 1050 Al99,5 2,8                
LS19 1100
A91100
1100 1100 Al99,0Cu 2,71                  
Đồng thau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS3 C27200, C27700 CuZn37 CuZn37 CuZn37 8,5              
Thép không gỉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS4 302*
S30200
Z10CN18.09 1.4300, 1.4310   8,2                
LS5 304*
S30400
Z6CN18.10 1.4301
1.4350
  8,2            
LS6 304L
S30403
Z3CN19.11 1.4306   8,2                
LS7 316
S31600
Z7CND17.11.02
Z7CND17.12.02
1.4401
1.4036
  8,2                  
LS8 316L
S31603
Z3CND17.12.02 1.4404
1.4435
  8,2                
Thép mềm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS9 1010
G10100
C1010 1.1121 1010 8,2              
Titan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS10 Ti Gr1*
R50250
Loại 1 (T35) 3.7025 5832-2 4,5              
LS11 Ti Gr2
R50400
Loại 2 (T40) 3.7035 5832-2 4,5                
INTERCOMPOSITE® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS12 Polymer/epoxy/polyester 1,395        
DUOPEEL® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS13 Polyester mạ kim loại 1,395              
X.FIBER® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS15 Sợi cacbon 1,05                    
LS16 Sợi thủy tinh 1,35 - 1,37 - 1,39                
COBRA.X® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS17 Sợi BCRW 1                    
PIMYX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LS20 Polyimide 1,42                    
Đồng thau trong INSTANT-PEEL® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IPLS3 C27200, C27700 CuZn37 CuZn37 CuZn37 8,5                
Thép không gỉ trong INSTANT-PEEL®
IPLS4 302
S30200
Z10CN18.09 1.4300, 1.4310   8,2                
IPLS5 304
S30400
Z6CN18.10 1.4301
1.4350
  8,2                
IPLS6 304L
S30403
Z3CN19.11 1.4306   8,2                
IPLS7 316
S31600
Z7CND17.11.02
Z7CND17.12.02
1.4401
1.4036
  8,2                  
IPLS8 316L
S31603
Z3CND17.12.02 1.4404
1.4435
  8,2                
Thép mềm trong INSTANT-PEEL®
IPLS9 1010
G10100
C1010 1.1121 1010 8,2                
Titan trong INSTANT-PEEL®
IPLS10 Ti Gr1
R50250
Loại 1 (T35) 3.7025 5832-2 4,5                
IPLS11 Ti Gr2
R50400
Loại 2 (T40) 3.7035 5832-2 4,5                
Thép không gỉ trong SILENTLINE® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SLS4 302
S30200
Z10CN18.09 1.4300, 1.4310   8,2                
SLS5 304
S30400
Z6CN18.10 1.4301
1.4350
  8,2            
SLS6 304L
S30403
Z3CN19.11 1.4306   8,2                
SLS7 316
S31600
Z7CND17.11.02
Z7CND17.12.02
1.4401
1.4036
  8,2                
SLS8 316L
S31603
Z3CND17.12.02 1.4404
1.4435
  8,2                
Thép mềm trong SILENTLINE®
SLS9 1010
G10100
C1010 1.1121 1010 8,2              

* Để đạt được chất lượng tương đương với tiêu chuẩn quốc tế MIL-S–22499, xin hãy tham khảo ý kiến với chúng tôi
LAMECO cũng được phép chế tạo các chi tiết cho các bộ phận kỹ thuật khác. Xin vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết của bạn.