LAMECO Group

Các đại lý & Đại diện bán hàng

Gia nả đại Đức Israel Ý Nước Mể tây cơ Nước Na uy Vương quốc Anh Hoa Kỷ Việt Nam Trung Quốc

Gia nả đại

The Easy Peel Shim Company,
10 E. 40th Street, Suite 3310
New York, NY 10016, U.S.A.
ĐT: +1 / 888 317 2889
Fax: +1 / 888 317 1055 (toll free)
E-mail:

Đức

LAMECO GmbH,
Im Zollhafen 24,
D-50678 Köln
ĐT: +49 (22165078) 475
Fax: +49 (22165078) 450
E-mail:

Israel

NOVATEC LTD,
NOVATRADE DEPARTMENT
9 Yigael Yadin street
KEFAR SABA 44209
ĐT: +972 9 7675064
Fax: +972 9 7666198
Cell: +972 528 609580
E-mail:

Ý

WINGS AEROSPACE,
Via A. Odero 1-2,
16129 GENOVA
ĐT/Fax: +39 0105956606
E-mail:

Nước Mể tây cơ

The Easy Peel Shim Company,
10 E. 40th Street, Suite 3310
New York, NY 10016, U.S.A.
ĐT: +1 / 888 317 2889
Fax: +1 / 888 317 1055 (toll free)
E-mail:

Nước Na uy

CHRISTIANIA TRADING A/S,
Ruglandveien 3, N-1342 JAR
ĐT: +47 / 6756 4885
Fax: +47 / 6756 4377
Cell: +47 / 922 45 220
E-mail:

Vương quốc Anh

CAPITAL ELECTRONICS, Paul HAYNES,
33 Villa Crescent,
BULKINGTON,
WARWICKSHIRE, CV12 9NF
ĐT: +44 / 0870 760 7726
Fax: +44 / 0870 760 7729
E-mail:

Hoa Kỷ

The Easy Peel Shim Company,
10 E. 40th Street, Suite 3310
New York, NY 10016, U.S.A.
ĐT: +1 / 888 317 2889
Fax: +1 / 888 317 1055 (toll free)
E-mail:

Việt Nam

Gérard GASTEL,
So 15, ngach 5,
Ngo 34A Tran Phu,
Ba Dinh District,
Ha Noi
Tel/Fax: +84 (4) 38 287 207
Mobile: +84 (0) 904134490
E-mail:

Trung Quốc

WANG Wei,
Room 101, No. 3 building
115 Xin Jun Huan Road, Minhang District
Shanghai 201114
Tel: +86 21 5417 1065
/Fax: +86 21 5417 1063
Mobile: +86 186 1633 2161
E-mail: