LAMECO Group 

Các đại lý & Đại diện bán hàng


Nước Á căn đình Gia nả đại Đức Israel Ý Nước Mể tây cơ Nước Na uy Nam Triều Tiên Vương quốc Anh Hoa Kỷ Việt Nam Trung Quốc

Nhắp chuột vào lá cờ cho biết thêm thông tin

Nước Á căn đình
FLEXIBOX,
Lavalle 2191 - 2" Piso,
1051 BUENOS AIRES,
ĐT: +54 / (11) 4372-5671 / 4374-2980
Fax: +54 / (11) 4372-1942
E-mail:
Gia nả đại
The Easy Peel Shim Company (LAMECO USA),
10 E. 40th Street, Suite 3310
New York, NY 10016, U.S.A.
ĐT: +1 / 888 317 2889
Fax: +1 / 888 317 1055 (toll free)
E-mail:
Đức
LAMECO GmbH,
Im Zollhafen 24,
D-50678 Köln
ĐT: +49 (22165078) 475
Fax: +49 (22165078) 450
E-mail:
Israel
NOVATEC LTD,
NOVATRADE DEPARTMENT
9 Yigael Yadin street
KEFAR SABA 44209
ĐT: +972 9 7675064
Fax: +972 9 7666198
Cell: +972 528 609580
E-mail:
Ý
WINGS AEROSPACE,
Via A. Odero 1-2,
16129 GENOVA
ĐT/Fax: +39 0105956606
E-mail:
Nước Mể tây cơ
The Easy Peel Shim Company (LAMECO USA),
10 E. 40th Street, Suite 3310
New York, NY 10016, U.S.A.
ĐT: +1 / 888 317 2889
Fax: +1 / 888 317 1055 (toll free)
E-mail:
Nước Na uy
CHRISTIANIA TRADING A/S,
Ruglandveien 3, N-1342 JAR
ĐT: +47 / 6756 4885
Fax: +47 / 6756 4377
Cell: +47 / 922 45 220
E-mail:
Nam Triều Tiên
SEO IL CORPORATION,
C. P. O. BOX 10427,
SEOUL, 153-033
ĐT: +82 / 2 806 1637/8
Fax: +82 / 2 804 2187
E-mail:
Vương quốc Anh
CAPITAL ELECTRONICS, Paul HAYNES,
33 Villa Crescent,
BULKINGTON,
WARWICKSHIRE, CV12 9NF
ĐT: +44 / 0870 760 7726
Fax: +44 / 0870 760 7729
E-mail:
Hoa Kỷ
The Easy Peel Shim Company (LAMECO USA),
10 E. 40th Street, Suite 3310
New York, NY 10016, U.S.A.
ĐT: +1 / 888 317 2889
Fax: +1 / 888 317 1055 (toll free)
E-mail:
Việt Nam
Gérard GASTEL,
So 15, ngach 5,
Ngo 34A Tran Phu,
Ba Dinh District,
Ha Noi
Tel/Fax: +84 (4) 38 287 207
Mobile: +84 (0) 904134490
E-mail:
Trung Quốc
WANG Wei,
Room 101, No. 3 building
115 Xin Jun Huan Road, Minhang District
Shanghai 201114
Tel: +86 21 5417 1065
/Fax: +86 21 5417 1063
Mobile: +86 186 1633 2161
E-mail: